REKLAMA
REKLAMA

Regulamin

Regulamin korzystania z kont użytkownika i newsletterów w Goal.pl:
 1. Korzystanie z usług "konto użytkownika" i "newsletter" jest bezpłatne.
  1. Prawidłowo utworzone "Konto użytkownika" umożliwia utworzenie i edycję profilu użytkownika oraz dodawanie komentarzy na na stronach Goal.pl.
  2. Korzystając z usługi "newsletter" użytkownik będzie otrzymywał na swój adres e-mail wiadomości dotyczące wybranych przez siebie lig piłkarskich.
 2. Goal.pl dołoży wszelkich starań by zapewnić prawidłowe działanie serwisów i związanych z nimi usług: "konta użytkownika" i "newsletter".
 3. Goal.pl nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych na koncie, przerwy w działaniu systemu czy utratę danych spowodowaną awarią techniczną lub przyczynami niezależnymi od Goal.pl.
 4. Goal.pl nie będzie udostępniać danych użytkowników osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych działaniem prawa.
 5. Zakładając "konto użytkownika" oraz korzystając z usługi "newsletter" Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie na jego adres e-mail reklam przez Goal.pl lub współpracującą z Goal.pl agencję reklamową.
 6. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z usług "konto użytkownika" i "newsletter".
 7. Goal.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania / skasowania konta użytkownika, jeżeli będzie ono wykorzystywane w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego.
 8. Dokonanie rejestracji i założenie konta oznacza akceptację regulaminu.